วัดไซส์แหวนในกรณีที่มีแหวนอยู่แล้ว

  1. ใช้แหวนจากนิ้วที่ต้องการทราบไซส์
  2. นำไม้บรรทัดมาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนเป็นมิลลิเมตร โดยวัดจากขอบด้านใน
  3. แล้วนำไปเทียบกับตารางเทียบไซส์ของอนันทา (ด้านล่าง)
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) 14.0 14.9 15.6 16.5 17.2 18.1 19.1 19.8 20.7 21.3 22.2
ไซส์แหวนไทย 44 47 49 52 54 57 60 62 65 67 70
ไซส์แหวนอเมริกา / แคนนาดา 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ไซส์แหวนอังกฤษ / ออสเตรเลีย F H J L N P R T V X Z
ไซส์แหวนไทย ไซส์แหวนไทย ไซส์แหวนอเมริกา/แคนนาดา
14.0 44 3
14.9 47 4
15.6 49 5
16.5 52 6
17.2 54 7
18.1 57 8
19.1 60 9
19.8 62 10
20.7 65 11
21.3 67 12
22.2 70 13

วัดไซส์แหวนในกรณีที่ไม่มีแหวน

  1. ตัดกระดาษเป็นเส้นยาว ความกว้างประมาณ 0.5 เซ็นติเมตร แล้วพันรอบนิ้วที่ต้องการทราบไซซ์ โดยไม่พันหลวมหรือแน่นจนเกินไป
  2. มาร์คจุดตรงขอบกระดาษที่มาบรรจบกัน
  3. แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวโดยเทียบขนาดเป็นมิลลิเมตร ซึ่งขนาดมิลลิเมตรที่คุณวัดได้ จะเป็นเลขไซซ์เดียวกันกับแหวนของคุณ
เส้นรอบวง (มม.) 44 47 49 52 54 57 60 62 65 67 70
ไซส์แหวนไทย 44 47 49 52 54 57 60 62 65 67 70
ไซส์แหวนอเมริกา / แคนนาดา 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ไซส์แหวนอังกฤษ / ออสเตรเลีย F H J L N P R T V X Z
ไซส์แหวนไทย ไซส์แหวนอเมริกา / แคนนาดา ไซส์แหวนอังกฤษ / ออสเตรเลีย
44 3 F
47 4 H
49 5 J
52 6 L
54 7 N
57 8 P
60 9 R
62 10 T
65 11 V
67 12 X
70 13 Z

TIPS & TRICKS

  • วัดไซส์แหวนในช่วงท้ายของวัน เพราะเป็นช่วงที่นิ้วใหญ่ที่สุด
  • หลีกเลี่ยงการวัดไซส์แหวนตอนที่หนาว เพราะนิ้วมีโอกาสที่จะเล็กลงมากถึงครึ่งนึง
  • แอลกอฮอล์และเกลือทำให้นิ้วบวม หลีกเลี่ยงการวัดไซส์หลังจากดื่มแอลกอฮอล์ หรือมื้ออาหาร

รับที่วัดไซส์แหวนฟรี

เพราะอนันทา อยากให้คุณมั่นใจว่าไซซ์แหวนของคุณมีขนาดที่ถูกต้อง

Request a Free Ring Sizer


Still Unsure?

Our Customer Happiness team can help with any other questions you have about finding your best fit. Reach out to us.

CONTACT US